Werkplekonderzoeken

 • Groepsgewijs:
  Er wordt per medewerker een korte analyse gemaakt van de voornaamste knelpunten op de werkplek zelf. De medewerkers worden bewust gemaakt van hun gedrag en aangezet om hun eigen werkplek, houding en beweegwijze te optimaliseren.
  De rapportage met knelpunten, aandachtspunten en aanbevelingen vindt op groepsniveau plaats met een advies aan de werkgever.
 • Individueel:
  Soms is het instellen van een werkplek al voldoende om gezondheidsklachten te verhelpen.
  Voor medewerkers die op een vaste of een flexibele werkplek werken, bijvoorbeeld bij mensen die fysieke werkzaamheden of beeldschermwerk verrichten, voert Medicure werkplekonderzoeken uit.
  Naar aanleiding van dit onderzoek doen we praktische aanbevelingen om de werkplek te optimaliseren.